Hlasování
27. schůze, 21. 9. 2000

45. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky /sněmovní tisk 681/
182 - 186 (21. 9. 2000)

Procedurální hlasování
187 (21. 9. 2000)

53. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
188 - 212 (21. 9. 2000)

54. Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií) /sněmovní tisk 494/ - třetí čtení
213 - 224 (21. 9. 2000)

47. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000 /sněmovní tisk 719/
225 - 227 (21. 9. 2000)

Procedurální hlasování
228 (21. 9. 2000)

74. Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 601/ - třetí čtení
229 - 232 (21. 9. 2000)

75. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - třetí čtení
233 - 235 (21. 9. 2000)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - třetí čtení
236 - 294 (21. 9. 2000)

43. Průběžná zpráva o postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
295 - 304 (21. 9. 2000)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - třetí čtení
305 - 306 (21. 9. 2000)

71. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
307 - 311 (21. 9. 2000)

72. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - třetí čtení
312 - 315 (21. 9. 2000)

Procedurální hlasování
316 (21. 9. 2000)


ISP (příhlásit)