Sněmovní tisk 645
Vládní návrh zák. o Vězeňské službě a justiční stráži

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: min. spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 645/0 dne 14. 6. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Mgr. Ivana Hanačíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1078).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 645/2, který byl rozeslán 20. 9. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 306, usnesení č. 1208).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 334, dokument 334/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Ruml), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 334/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 334/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 10. 2000 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 334/3 (vyslovuje souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 11. 2000 poslancům jako tisk 645/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 11. 2000 poslancům jako tisk 645/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 34, usnesení č. 1304).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 460/2000 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech, vězeňský personál, vězeňský režim



ISP (příhlásit)