Organizační výbor
Usnesení č. 298 (15. června 2000)

Související sněmovní tisky

460 Přepracovaný rozpočet FDM na rok 2000

629 Novela zákona o daních z příjmů

630 Novela trestního zákona

638 Protokol OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

640 Evropská úmluva o výkonu práv dětí

641 Evrop. úml. o práv. postavení dětí naroz. mimo manželství

642 Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům

644 Vl. návrh zák. o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

645 Vládní návrh zák. o Vězeňské službě a justiční stráži

646 Dohoda mezi ČR a Salvadorskou rep. o ochraně investic

647 Dohoda mezi ČR a Zimbabwskou rep. o ochraně investic

648 Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 1999

649 Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty EU

650 Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

651 Vládní návrh zákona o správě daní a poplatků

652 Vládní návrh zákona o státním podniku

653 Dluhopis. progr. - Zajišť. fond družst. záložen
ISP (příhlásit)