Sněmovní tisk 644
Vl. návrh zák. o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2000.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 337, dokument 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako tisk 337/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 404/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: politika vzdělávání, univerzita, veřejné školství, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací programISP (příhlásit)