Sněmovní tisk 644/0
Vl. návrh zák. o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ISP (příhlásit)