Sněmovní tisk 597
Novela zák. o předpok. pro výkon přísl. Policie ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 597/0 dne 10. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 2000 jako tisk 597/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: PaedDr. Marie Machatá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1014).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 597/3, který byl rozeslán 20. 9. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 315, usnesení č. 1210).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 336, dokument 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 10. 2000 a přijal usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako tisk 336/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 11. 2000 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 597/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 597/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 26, usnesení č. 1302).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 13. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 119 pod číslem 424/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Lustrace, Policie, Vězeňství, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, odborná kvalifikace, policie, přechodné soudnictví, vězeňský personálISP (příhlásit)