Sněmovní tisk 747
Novela z. o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 747/0 dne 22. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1193).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 9. 2016 na 49. schůzi přerušeno (usnesení č. 1319).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 747/4, který byl rozeslán 26. 10. 2016 v 15:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 747/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 289, usnesení č. 1540).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 747/6, který byl rozeslán 12. 4. 2017 v 18:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 4. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 747/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1672).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 141, dokument 141/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 141/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 208).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 261/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4470Antonín Seďa09931-13619.docx (15 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 31. 5. 2016 v 15:15:40
4471Antonín Seďa09932-13620.doc (31 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 31. 5. 2016 v 15:19:06
4472Antonín Seďa09933-13621.doc (52 KB) / PDF (353 KB, 5 stran) 31. 5. 2016 v 15:21:30
4855Václav Snopek10316-14330.docx (66 KB) / PDF (497 KB, 28 stran)
10316-14331.docx (14 KB) / PDF (263 KB, 6 stran)
10316-14332.docx (11 KB) / PDF (318 KB, 5 stran)
 7. 9. 2016 v 16:59:19
5138Jaroslav Klaška10599-14818.doc (28 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 25. 10. 2016 v 16:29:32
6069Antonín Seďa11530-16270.docx (16 KB) / PDF (216 KB, 2 strany)
11530-16271.docx (16 KB) / PDF (203 KB, 1 strana)
11530-16272.docx (18 KB) / PDF (230 KB, 2 strany)
11530-16273.docx (16 KB) / PDF (206 KB, 1 strana)
 15. 3. 2017 v 11:32:06
6180Václav Snopek11641-16561.docx (15 KB) / PDF (295 KB, 9 stran) 11. 4. 2017 v 15:23:09


Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie, Poplatky, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letecká doprava, letecká kontrola, letecké právo, letiště, ochrana proti hluku, vzdušná bezpečnost

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)747/4
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů747/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích747/0


ISP (příhlásit)