Sněmovní tisk 747/0
Novela z. o civilním letectví - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t074700.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t074700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0747a0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0747a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0747b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0747b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0747c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0747c0.doc

Rozesláno poslancům

22. března 2016 v 16:16
ISP (příhlásit)