Organizační výbor
Usnesení č. 264 (31. března 2016)

Související sněmovní tisky

714 N. z. o zákazu halál porážek

721 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

730 Novela z. o nemocenském pojištění

736 Sen.n.z. - stykový zákon

739 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

745 Novela z. o platebním styku

746 Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin.

747 Novela z. o civilním letectví

748 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2015

750 Novela z. o pojišťovnictví

751 Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích

752 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

753 Novela z. - trestní zákoník

754 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

755 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2015

759 Novela z. o auditorech

760 Působ.sil a prostř.rez.MO k ochr.vzduš.prostoru Island.rep.

761 Návrh na působ.Leteckého porad.týmu rezortu MO v Irácké rep.

762 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2015

763 Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce

764 Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související

765 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015
ISP (příhlásit)