Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Stanislav Fischer, CSc.

Celkem nalezeno 7 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5370/06KOM(2006) 3 v konečném zněníZpráva Komise Radě o uplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku s některými třetími zeměmi v souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ve věci mechanismu vzájemnostiBere na vědomí s doporučením
 9032/05COM(2005) 208 finalSdělení Komise radě a Evropskému parlamentu o Evropské vesmírné politice - Předběžný obsahVzato na vědomí
 8087/05COM(2005) 119 final- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a rady, které se týká 7. rámcového programu ES pro vědu, technologický pokrok a ...(2007-2013) - Návrh rozhodnutí Rady, které se týká 7. rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) o jaderném výzkumu školících činnostech (2007-2013)Vzato na vědomí
13495/04KOM(2004) 642 v konečném zněníNávrh doporučení Rady a Evropského parlamentu o další evropské spolupráci při zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzděláváníVzato na vědomí
12123/04COM(2004) 550 finalNávrh nařízení Rady pozměňující nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 týkající se určení výchozího roku pro alokaci kvót hydrochlorofluorovaných uhlovodíků s ohledem na členské státy, které přistoupily 1. května 2004Vzato na vědomí
11911/04COM(2004) 560 finalNávrh rozhodnutí Rady schvalující uzavření Úmluvy o včasném varování v případě jaderné havárie Návrh rozhodnutí Rady schvalující uzavření Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo mimořádné radiační situaceVzato na vědomí
11834/04KOM(2004) 477 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o realizaci zaváděcí fáze a provozní fáze evropského programu družicové radionavigaceVzato na vědomí


ISP (příhlásit)