Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (20. listopadu 2017) 
č. 2k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (20. listopadu 2017) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (22. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (22. listopadu 2017) 
č. 5k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (22. listopadu 2017) 
č. 6k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (22. listopadu 2017) 
č. 7k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (22. listopadu 2017) 
č. 8k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny - 1. kolo I. volby (24. listopadu 2017) 
č. 9k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017) 
č. 10k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017) 
č. 11k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017) 
č. 12k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017) 
č. 13k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017) 
č. 14k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017) 
č. 15k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (28. listopadu 2017) 
č. 16k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (28. listopadu 2017) 
č. 17k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (28. listopadu 2017) 
č. 18k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období) /sněmovní dokument 12/ (28. listopadu 2017) 
č. 19k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (28. listopadu 2017) (přílohy
č. 20k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (28. listopadu 2017) 

12345>>
ISP (příhlásit)