Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 41k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (12. prosince 2017) 
č. 42k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací (12. prosince 2017) 
č. 43k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů (12. prosince 2017) 
č. 44k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (12. prosince 2017) 
č. 45k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (12. prosince 2017) 
č. 46k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (12. prosince 2017) 
č. 47k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (12. prosince 2017) 
č. 48k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (12. prosince 2017) 
č. 49k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (12. prosince 2017) 
č. 50ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk 4/ (12. prosince 2017) 
č. 51ke zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/ (12. prosince 2017) 
č. 52ke zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/ - ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 53/ (12. prosince 2017) 
č. 53ke zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2016 /sněmovní tisk 7/ (12. prosince 2017) 
č. 54k návrhům výročních zpráv a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/ (12. prosince 2017) 
č. 55k rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 14/ (12. prosince 2017) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení (12. prosince 2017) 
č. 57k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení (12. prosince 2017) 
č. 58k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD (12. prosince 2017) 
č. 59k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (15. prosince 2017) 
č. 60k návrhu na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD (15. prosince 2017) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)