Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1802k informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020 /sněmovní tisk 1175/ (16. září 2021) 
č. 1803k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2020 /sněmovní tisk 1186/ (16. září 2021) 
č. 1804k 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021 /sněmovní tisk 1208/ (16. září 2021) 
č. 1805k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2020 /sněmovní tisk 1235/ (16. září 2021) 
č. 1806k rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022 /sněmovní tisk 1276/ (16. září 2021) 
č. 1807k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení (17. září 2021) 
č. 1808k návrhu změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021 /sněmovní tisk 1335/ (17. září 2021) 
č. 1809k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 203 schváleného pořadu 118. schůze Poslanecké sněmovny (17. září 2021) 
č. 1810k odvolání Hany Lipovské z Rady České televize (17. září 2021) 
č. 1811k návrhu na určení ověřovatelů 119. schůze Poslanecké sněmovny (5. října 2021) 
č. 1812k účasti ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse na 119. schůzi Poslanecké sněmovny (5. října 2021) 
č. 1813k návrhu na určení ověřovatelů 120. schůze Poslanecké sněmovny (5. října 2021) 
č. 1814k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1342/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. října 2021) 
č. 1815k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 9016/ (5. října 2021) 

<<8788899091
ISP (příhlásit)