Usnesení PS č. 54

k návrhům výročních zpráv a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/ (12. prosince 2017)

Související sněmovní tisky

10 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2016
ISP (příhlásit)