Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 61k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (15. prosince 2017) 
č. 62k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (15. prosince 2017) 
č. 63k návrhu na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny (15. prosince 2017) 
č. 64k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (19. prosince 2017) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení (19. prosince 2017) (přílohy
č. 66k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení - doprovodné usnesení (19. prosince 2017) 
č. 67ke střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 /sněmovní tisk 3/ (19. prosince 2017) 
č. 68k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobému výhledu na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/ (19. prosince 2017) 
č. 69k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobému výhledu na roky 2019 - 2020 /sněmovní tisk 9/ (19. prosince 2017) 
č. 70k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 /sněmovní tisk 25/ (19. prosince 2017) 
č. 71k dotačním programům zemědělství pro rok 2018 poskytovaným podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ (19. prosince 2017) 
č. 72k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (19. prosince 2017) 
č. 73k návrhu na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD (19. prosince 2017) 
č. 74k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (10. ledna 2018) 
č. 75k návrhu na určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny (17. ledna 2018) 
č. 76k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (17. ledna 2018) 
č. 77k návrhu na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD (17. ledna 2018) 
č. 78k návrhu na volbu členů Národní rozpočtové rady (17. ledna 2018) 
č. 79k návrhu na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu (17. ledna 2018) 
č. 80ke změně azylové politiky Evropské unie a revizi tzv. Dublinského protokolu (17. ledna 2018) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)