Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 121k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení (28. února 2018) 
č. 122k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (28. února 2018) 
č. 123k návrhu na volbu člena a náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (28. února 2018) 
č. 124k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky (28. února 2018) 
č. 125k návrhu na volbu členů Rady České tiskové kanceláře (28. února 2018) 
č. 126k návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. února 2018) 
č. 127k návrhu poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (28. února 2018) 
č. 128k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení (1. března 2018) 
č. 129k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (2. března 2018) 
č. 130k návrhu Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení (2. března 2018) 
č. 131k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2018) 
č. 132k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení (6. března 2018) 
č. 133k návrhu poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení (6. března 2018) 
č. 134ke zprávě České národní banky o inflaci - leden 2018 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2017) /sněmovní tisk 82/ (7. března 2018) 
č. 135k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (7. března 2018) 
č. 136k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (7. března 2018) 
č. 137k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení (7. března 2018) 
č. 138k návrhu na určení ověřovatelů 9. schůze Poslanecké sněmovny (7. března 2018) 
č. 139k návrhu na určení ověřovatelů 8. schůze Poslanecké sněmovny (9. března 2018) 
č. 140k návrhu na volbu členů Rady České tiskové kanceláře – 2. kolo (20. března 2018) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)