Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 161k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - druhé čtení (21. března 2018) 
č. 162k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 163k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 164k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017) /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 165k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis) /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 166k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 167k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 168k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017 /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 169k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 170k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení (21. března 2018) 
č. 171k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/ (21. března 2018) 
č. 172k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/ - doprovodná usnesení (21. března 2018) 
č. 173ke zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 /sněmovní tisk 28/ (21. března 2018) 
č. 174k výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 62/ (21. března 2018) 
č. 175k výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 63/ (21. března 2018) 
č. 176k výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 64/ (21. března 2018) 
č. 177ke zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 /sněmovní tisk 88/ (21. března 2018) 
č. 178k návrhu na určení ověřovatelů 11. schůze Poslanecké sněmovny (27. března 2018) 
č. 179k návrhu na neveřejné jednání 11. schůze Poslanecké sněmovny (27. března 2018) 
č. 180k účasti jiných osob při neveřejném jednání (27. března 2018) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)