Usnesení PS č. 2

k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (20. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)