Usnesení PS č. 12

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)