Usnesení PS č. 4

k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (22. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)