Usnesení PS č. 13

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (24. listopadu 2017)
ISP (příhlásit)