Práwa saszká, část 3/409


Iv

1r

Ir - 95v  Abatyše k vojštytu volena ať má manství přijieti, dovod toho v zrcadle sasíckém jinak Speculo Saxonico libro tercio capitulo 19 a v jiných knihách distinccionum libro VIo capitulo II praví, že má přijieti. ... x ... Zrušenie smlúvy před právem učiněné, čím má odloženo býti. Pro ránu ruku, pro vraždu hrdlem ut do. c. z. l. de S. Zrušenie zprávy hledaj napřed de Z. Et sic est finis huius operis per me Jacobum Kožený de Krbova anno domini M CCCC LXIX currente, feria sexta post festum beate Lucie virginis [1469]. Hoc opus presens laboriose utilitate pro communi consumavi.
ISP (příhlásit)