Publikační činnost

2019

VÁCLAVÍK, Igor. Knihovnická legislativa s parlamentní dimenzí. 100 let od přijetí prvního knihovního zákona. Čtenář. 2019, roč. 71, č. 5, s. 180-183.

2018

DVOŘÁČEK, Petr; LUSTIGOVÁ, Martina; PETRANSKÁ ROLKOVÁ, Natália, et al. Slavná Sněmovno!. Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, 2018, 155 s. ISBN 978-80-907379-0-7.

TIKOVSKÝ, Ondřej. Parlamentní knihovna v jubilejním roce republiky . Duha [online]. 2018, roč. 32, č. 4. Dostupné z: <https://duha.mzk.cz/clanky/parlamentni-knihovna-v-jubilejnim-roce-republiky>. ISSN 1804-4255.

TIKOVSKÝ, Ondřej. Parlamentní knihovna – 160 let ve službách českému zákonodárství. Senát: Parlament České republiky [online], Praha: Kancelář Senátu, 2018, 3, 40. Dostupné z: <https://www.senat.cz>.

2015

SOSNA, Karel. IFLA a Parlamentní knihovna: mezinárodní činnost Parlamentní knihovny. Bulletin SKIP [online], 2015, roč. 24, č. 4 [cit. 2016-03-01]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: <http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_422.htm#ti>.

2014

SOSNA, Karel. The 15th APLESA Conference, Zambia, 7-11 April 2014. Newsletter of the IFLA Section on Library and Research Services for Parliaments [online]. July 2014, p. 3 [cit. 2014-07-21]. Dostupné z: <http://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/newsletters/2014-02.pdf>.

SOSNA, Karel. Český knihovník (málem) u řeky Zambezi. Čtenář. 2014, roč. 66, č. 10, s. 364-366.Dostupné z: <https://svkkl.cz/ctenar/clanek/949>.

SOSNA, Karel. Z pokladů... Parlamentní knihovny ČR. Ke 155 letům existence knihovny. Čtenář. 2014, roč. 66, č. 1, s. 25-26.

2013

SOSNA, Karel. La Biblioteca Parlamentare della Repubblica Ceca. MinervaWeb [online]. Aprile 2013, n. 14 (Nuova Serie) [cit. 2014-01-30]. Dostupné z: <http://www.senato.it/3182?newsletter_item=1547&newsletter_numero=147>.

SOSNA, Karel. Český knihovník v zemi asijského tygra. Čtenář. 2013, roč. 65, č. 12, s. 449-451.

SOSNA, Karel. Vzpomínka na Standu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 2013-07-24]. Dostupné z: <http://www.ikaros.cz/node/7988>.

2012

SOSNA, Karel. Český knihovník v zemi Bacardi. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 1, s. 14-17.

SOSNA, Karel. Český knihovník v zemi (částečné) prohibice. Čtenář. 2012, roč. 64, č. 12, s. 432-434.

SOSNA, Karel. Ke spolupráci PhDr. Helgy Turkové s Parlamentní knihovnou. Sborník Národního muzea v Praze : Řada C – Literární historie. 2012, roč. 57, č. 1-2, s. 174-175. ISSN 0036-5351.

SOSNA, Karel. Zdeněk Václav Tobolka. In: TOMEŠ, Josef, et al. Tváře našich parlamentů : 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 481-485. ISBN: 978-80-7422-190-3.

2011

SOSNA, Karel. Višegrádská digitální parlamentní knihovna +. Čtenář. 2011, roč. 63, č. 11, s. 407-409.

2010

SOSNA, Karel. Dvacáté výročí pomoci Kongresu USA parlamentům střední a východní Evropy. Čtenář. 2010, roč. 62, č. 9, s. 320-322.

2009

SOSNA, Karel (ed.). The Czech Parliamentary library : a tribute on its 150th anniversary. The central European parliamentary libraries from the past to the present. Praha : Parliament of the Czech republic, the Chamber of Deputies, 2009. 206 s.

SOSNA, Karel. Český knihovník v Pantheonu a La Scale. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 11, s. 409-410.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovna České republiky. Grand Biblio. 2009, roč. 3, č. 4, s. 29-30.

SOSNA, Karel. Zajímavá historie Parlamentní knihovny České republiky - 2. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 1, s. 14-18.

SOSNA, Karel. Zajímavá historie Parlamentní knihovny České republiky - 3. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 2, s. 50-56.

2008

SOSNA, Karel. Český knihovník pod Stolovou horou. Čtenář. 2008, roč. 60, č. 1, s. 10-11.

SOSNA, Karel. Zajímavá historie Parlamentní knihovny České republiky - 1. Čtenář. 2008, roč. 60, č. 12, s. 388-391.

2007

MALÁČKOVÁ, Eva; SOSNA, Karel. The Joint Czech and Slovak Digital Parliamentary Library. IFLA Journal. 2007, vol. 33, no. 3, s. 251-257. Dostupný též z WWW: <http://www.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-3-2007.pdf>.

SOSNA, Karel. Český knihovník v zemi jitřní svěžesti. Čtenář. 2007, roč. 59, č. 1, s. 11-12.

SOSNA, Karel. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) : report. Circular Newsletter : Section on Library and Research Services for Parliaments. January 2007, vol. 25, no. 16-17, s. 27-28. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan07.pdf>.

2006

MALÁČKOVÁ, Eva; SOSNA, Karel. The Joint Czech and Slovak Digital Parliamentary Library. In Proceedings of World Library and Information Congress : 72nd IFLA General Conference and Council, Seoul, Korea, 20-24 August 2006. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/087-Malackova_Sosna-en.pdf>.

SOSNA, Karel. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) : report. Circular Newsletter : Section on Library and Research Services for Parliaments. January 2006, vol. 24, no. 12-13, s. 32. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan06.pdf>.

SOSNA, Karel. ISSS 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 2006-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3331>.

SOSNA, Karel. Zásluhy prof. Cejpka o vybudování moderní Parlamentní knihovny. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 2006-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/2115#sos>.

2005

SOSNA, Karel. Český knihovník v zemi fjordů, jezer a hor. Čtenář. 2005, roč. 57, č. 11, s. 355-357.

SOSNA, Karel. Regional report - European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD). Circular Newsletter : Section on Library and Research Services for Parliaments. January 2005, vol. 23, no. 8-9, s. 7-8. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan05.pdf>.

2004

HOUDEK, Petr. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. In Knihovny současnosti 2004 : sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.-16. září 2004 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004, s. 323-327.

LHOTSKÁ, Anna; ŽIGMUNDOVÁ, Kvetoslava. Tezaurus Eurovoc - selekční jazyk dokumentů EU a jeho využití v České republice. In ISSS 2004 : sborník ze 7. mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, 29.-30. březen 2004, Hradec Králové, Česká republika. Triada, 2004, s. 166-167.

SOSNA, Karel. Český knihovník na maďarské Seči. Čtenář. 2004, roč. 56, č. 11, s. 359-360.

SOSNA, Karel. Český knihovník pod Jižním křížem. Čtenář. 2004, roč. 56, č. 12, s. 393-395.

SOSNA, Karel. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) : report. Circular Newsletter : Section on Library and Research Services for Parliaments. January 2004, vol. 22, no. 1-2, s. 6. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s3/news/new0104e.pdf>.

SOSNA, Karel. Joint Czech and Slovak Digital Parliamentary Library. SLA Europe News. 2004, no. 3, s. 13-15. Dostupný z WWW: <http://www.sla-europe.org/Newsletter/back-issues/2004-3.pdf>.

2003

DIETRICH-SCHULZ, Elisabeth. Rakouská Parlamentní knihovna v proměnách času : 1. část. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 4, s. 110-111. [Přeložila Renáta HAMPLOVÁ]

DIETRICH-SCHULZ, Elisabeth. Rakouská Parlamentní knihovna v proměnách času : 2. část. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 5, s. 149-150. [Přeložila Renáta HAMPLOVÁ]

HOUDEK, Petr; SCHWARZ, Josef; SNÁŠEL, Václav. Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 1 [cit. 2006-05-11]. Dostupný na: <http://www.ikaros.cz/node/1276>.

SOSNA, Karel. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) : report. Circular Newsletter : Section on Library and Research Services for Parliaments. January 2003, vol. 21, no. 1-2, s. 18-19. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s3/news/new0103e.pdf>.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovnictví : 2. část. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 1, s. 16-18.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovny a výzkumné služby zemí střední a jihovýchodní Evropy : 1. část. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 3, s. 90-91.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovny a výzkumné služby zemí střední a jihovýchodní Evropy : 2. část. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 4, s. 113-115.

SOSNA, Karel. První česko-slovenská digitální knihovna. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 5, s. 147-148.

SOSNA, Karel. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. In ISSS 2003 : sborník z 6. mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, 24.-25. březen 2003, Hradec Králové, Česká republika. Triada, 2003, s. 229-231.

2002

HAMPLOVÁ, Renáta. Informace a dokumenty na internetových stránkách Poslanecké sněmovny ČR. Knihkupec a nakladatel. 2002, roč. 7, č. 2, s. 11-15. [Se svolením autorky i redakce byl článek převzat z měsíčníku Čtenář.]

 

HAMPLOVÁ, Renáta. Vyhledáváme informace a dokumenty na internetových stránkách Poslanecké sněmovny ČR : digitální knihovna Český parlament. Čtenář. 2002, roč. 54, č. 1, s. 9-15.

SOSNA, Karel. IFLA 2002 ve znamení oslav ve Skotsku, povodní v Čechách a Z. V. Tobolky. Čtenář. 2002, roč. 54, č. 12, s. 338-340.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovnictví : 1. část. Čtenář. 2002, roč. 54, č. 12, s. 356-359.

SOSNA, Karel. Povodňová mozaika : jak z toho? : Praha : Parlamentní knihovna. Bulletin SKIP. 2002, roč. 11, č. 4, s. 17.

SCHWARZ, Josef. Rukopis jedinečnej historickej hodnoty na Internete. Knižnica. 2002, roč. 3, č. 2, s. 86.

2001

BURGETOVÁ, Jarmila; STOKLASOVÁ, Bohdana; SOSNA, Karel. Ohlédnutí za letošní konferencí IFLA. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 2006-05-11]. Dostupný na: <http://www.ikaros.cz/node/828>.

HAMPLOVÁ, Renáta. Digitální knihovna Český parlament. In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (ed.). Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD ROM]. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK), 2001.

SCHWARZ, Josef. Elektronické zdroje právních informací v České republice. In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (ed.). Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD ROM]. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK), 2001.

SCHWARZ, Josef. Praktické aspekty hodnocení kvality a konzistence indexace. Ikaros [online]. 2001, č. 2 [cit. 2001-02-01]. Dostupný na: <http://www.ikaros.cz/node/3986>.

SCHWARZ, Josef. Zpráva o semináři "Pořádání znalostí 2000". Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 2006-05-11]. Dostupný na: <http://www.ikaros.cz/node/711>.

SOSNA, Karel: Anketa. - In: Národní knihovna. - Roč. 12, č. 1 (2001), s. 7.

SOSNA, Karel; KURKA, Ladislav. Mezi 2. a 3. čtením. Bulletin SKIP. 2001, roč. 10, č. 2, s. 10-11.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovnictví. In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (ed.). Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD ROM]. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK), 2001.

SOSNA, Karel. Parlamentní knihovny a výzkumné služby zemí střední a jihovýchodní Evropy. In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (ed.). Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD ROM]. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví (ÚISK), 2001.

SOSNA, Karel. A Parliamentary library in transition. In CAROLL, Frances Laverne; HARVEY, John Frederick (eds.). International librarianship : cooperation and collaboration. Lanham (Md.) : Scarecrow Press, 2001, s. 155-164.

2000

Brixi, Jiří: Odborný seminář - Bielefeld: Mehrwertdienste für den Zugang zur globalen Information - Optimierung zur globalen Information, 7. - 11. února 2000. - In: Informace KAV ČR. - č. 2 - 3 (2000), s. 12 - 13.

Lhotská, Anna: Projekt ELVIL2000 - elektronická legislativní virtuální knihovna: informace o projektu. - In. Knihovny současnosti 2000: Sborník z 8. konference, konané ve dnech 19. - 21. září 2000 v Seči u Chrudimi, září 2000, - Brno: Sdružení knihoven ČR, 2000. - s. 160 - 162.

Schwarz, Josef: Aktuální informace o ISKO-CZ. - In: Ikaros [online]. - Roč. 4, č. 1 (2000).

Schwarz, Josef: Tezaurus Eurovoc: aktuální stav a možnosti využití v české republice. - In: Sborník Inforum 2000.

Schwarz, Josef: Tezaurus Eurovoc (česká verze) - nabídka odborným knihovnám.- In: Ikaros [online]. - Roč. 4, č. 6 (2000). - (Publikováno také v: Čtenář, 2000, roč. 52, č. 7/8, s. 231 a Národní knihovna, 2000, roč. 11, č. 2/3, s. 118).

Schwarz, Josef: Výsledky semináře Pořádání znalostí 1999. - In: Ikaros [online]. - Roč. 4, č. 1 (2000).

Sosna, Karel: Český knihovník u Mrtvého moře: Světový kongres IFLA 2000. - In: Čtenář. - roč. 52, č. 11 (2000), s. 311 - 312.

Sosna, Karel: Digitální knihovna Český parlament - http://www.psp.cz/eknih/. - In: INFOS 2000: zborník z 30. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 3. - 6. apríla 2000 v Starej Lesnej. - Bratislava: Spolek slovenských knihovníkov, 2000. - s. 201 - 204. - In též: Informace na dlani [CD-ROM]. - Praha: Albertina icome Praha, 2000.

Veličková, Hana: Digitální knihovna Český parlament v roce 2000. - In: Ikaros [online]. - Roč. 4, č. 12 (2000).

1999

Jonák, Zdeněk - Pálka, Peter. - Schwarz, Josef: Potřeby a možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání informací: česká pobočka International Society for Knowledge Organization (ISKO). - In: Ikaros [online]. - č. 1 (1999).

Lhotská, Anna - Schwarz, Josef: Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace. - In: Ikaros [online]. - č. 1 (1999).

Pospíšilová, Veronika, Přibylová, Martina, Schwarz, Josef: Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách : několik poznámek absolventů ÚISK. - In: Ikaros [online]. - Roč. 3, č. 11 (1999).

Schwarz, Josef: Křesťané a pohani : chvála knihovnic a pohana internetu. - In: Ikaros [online]. - č. 10 (1999).

Schwarz, Josef: Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? Pokus o opožděnou diskusi. - In: Ikaros [online]. - č. 1 (1999).

Schwarz, Josef: Výsledky semináře Tezaurus '98. - In: Ikaros [online]. - č. 1 (1999).

Sosna, Karel - Delano, Marialyse - Mtine, Tembi Chalabesa - Dickerson, Mary: Discussion paper on Twinning: IFLA Section on Library and Research Services to Parliaments. - In: IFLA Circular Newsletter: Section on Library and Research Services for Parliaments. - Vol. 19, no 1 (Dec 1999). - s. 50 - 55.

Sosna, Karel: IFLA 1999 v Bangkoku českýma očima. - In: Čtenář. - Roč. 51, č. 12 (1999), s. 359 - 360.

Sosna, Karel: Elektronická knihovna Český parlament. - In: Čtenář. - Roč. 51, č. 1 (1999), s. 16 - 17.

Sosna, Karel: Otázka a odpověď po uzávěrce: Jak to bylo se zákonem o informacích?. - In: Bulletin SKIP. - Roč. 8, č. 2 (1999). - s. 20.

Vrbíková, Hana: Digitální knihovna Český parlament. - In: Knihovny současnosti '99: Sborník ze 7. konference, konané ve dnech 14. - 16. září 1999 v Seči u Chrudimi, září 1999, - Brno: Sdružení knihoven ČR, 1998. - s. 157 - 160.

Vrbíková, Hana: Jak je využívána Elektronická knihovna Český parlament. - In: Ikaros [online]. - č. 5 (1999).

1998

Jiránková, Jana. - Lhotská, Anna: Tezaurus Eurovoc - překlad a tvorba české verze. - In: Národní knihovna. - Roč. 9., č. 3 (1998), s. 116 - 118.

Karfíková, Olga: Legislativní proces. - In: Knihovny současnosti '98: Sborník ze 6. konference, konané ve dnech 20. - 22. října 1998 v Seči u Chrudimi, říjen 1998, - Brno: Sdružení knihoven ČR, 1998. - s. 189 - 192.

[KS]: Elektronická parlamentní knihovna - digitalizace historických parlamentních tisků a těsnopiseckých zpráv a jejich zpřístupnění na Internetu. - In: Čtenář. - Roč. 50 , č.12 (1998), s. 350.

Sosna, Karel: Czech Republic: Parliamentary Library of the Czech Republic. - In: Parliamentary libraries and research services in Central and Eastern Europe: building more effective legislatures / ed. by William H. Robinson and Raymond Gastelum. - München: Saur, 1998. - s. 56 - 66.

Sosna, Karel: Electronic Library "Czech Parliament". - In: Knowledge Management und Kummunikationssysteme: Workflow Management, Multimedia, Knowledge-Transfer; proceedings des 6. Internationalen Symposium für Informationswissenschaft (ISI'98) Prag, 3 - 7. November 1998, - Konstanz: UVK, Universitätsverlag Konstanz, 1998. - s. 258 - 260.

Sosna, Karel: New developments in library services and technology: Modernization of information services of the Parliamentary library of the Czech Republic. - In: INSPEL. - Roč. 32, č. 2 (1998). - s. 126 - 136. - (Paper delivered as the 63rd IFLA General Conference, Amsterdam, August 31 - September 5, 1997 - updated version).

Sosna, Karel: Parlamentní knihovna České republiky: Elektronizace informačních služeb. - In: Parlamentní zpravodaj. - Roč. IV, č. 14/15 (1998), s. 346 - 349.

Vrbíková, Hana: Digitalizace parlamentních tisků na konci tisíciletí. - In: Ikaros [online]. - č. 10 (1998).

Vrbíková, Hana: Projekt Elektronické knihovny v Českém parlamentu. - In: Ikaros [online]. - č. 7 (1998).

1997

Brixi, Jiří: Ad: Chudý stát... In: Literární noviny. - Roč. 8, č.10 (1997), s.2.

Brixi, Jiří: Ještě o autoritách. - In: Informační bulletin národní knihovny ČR. - č. 1, (1997), s. 12 - 14. - (Názory).

Samek, Tomáš: Krmte mloky!. - In: Ikaros [online]. - č. 5 (1997).

Slezáková, Helena - Šilhová, Zdena - Samek, Tomáš: Vypracování české verze tezauru AGROVOC jako předpoklad tvorby národního zemědělského informačního systému: závěrečná zpráva výzkumného úkolu RE5526. - Praha, 1997. - 8 s. + 2 příl.

Sosna, Karel - Burgetová, Jarmila: Na otázky dr. Burgetové odpovídá PhDr. Karel Sosna. - In: Informace: Knihovna Akademie věd České republiky. - č. 1 (1997), s. 8 - 9.

Sosna, Karel: New developments in library services and technology: Modernization of information services of the Parliamentary library of the Czech Republic. - In: Booklet 1: Division of General Research Libraries: 63rd IFLA General Conference: August 31 - September 5, 1997. - Copenhagen: IFLA, 1997. - s. 18 - 23.

1996

Samek, T.: Co je nového v projektu Eurovoc?. - In: Automatizace knihovnických systémů 1996: sborník příspěvků ze semináře pořádaného 10. - 11. září 1996 na Univerzitě Karlově v Praze/Vlasák, R.(ed.). - Praha: SKIP 1996m s. 38 - 45.

Samek, T.: Eurovoc in five points: thesaurus, project, home page, software and discussion group. Paper for the ECPRD seminar on information and communication technologies in parliaments, Prague 7-9 October 1996. - 1 s.

Samek, T.: Indexing languages integration and Eurovoc Thesaurus in the Czech Republic. - In: Compatibility and integration of order systems : research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting, Warsaw 13-15 Septemeber 1995/International Society for Knowledge Organization, Polish Librarians Association, Society for Proffessional Information. - Warszawa: Wydaw, 1996, s.170-174.

Samek, T.: Seminář pro vedoucí parlamentních knihoven a dokumentačních středisek. - In: Infocus. - č. 11 - 12, Roč. 2 (1996), s. 229 - 230.

Samek, T.: Seminář Tezaurus Eurovoc v počítačovém prostředí. - In: Infocus. - č. 11 - 12, Roč. 2 (1996), s. 229.

Sosna, Karel: Elektronické nosiče právních informací: Případová studie z praxe knihovny Švýcarského ústavu pro srovnávací právo v Lausanne. - In: I'96. - Roč. 38, č. 6 (1996), s. 158 - 161.

Sosna, Karel: Bude Parlamentní knihovna České republiky otevřena 24 hodin denně?: K současnému stavu elektronizace informačních služeb pro poslance a senátory Parlamentu ČR. - In: Infocus. - Roč. 2, č. 11 - 12 (1996), s. 210 - 212.

1995

Bícová, S. - Janata, P. - Jiránková, J. - Samek, T.: Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití pro tvorbu souborných katalogů : (zpráva o průběhu a výsledcích řešení k závěrečné oponentuře grantu č. 0018 FRVŠ.). - Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995. - 18 s. + příl.

Jiránková, Jana (Ed.): Seminář Eurovoc '95: Praha, 27.-28. června 1995: sborník ze semináře uživatelů tezauru EUROVOC z parlamentních knihoven a informačních institucí střední a východní Evropy: Seminář EUROVOC '95 (27.-28. června 1995 ; Praha). - Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1995. - 110 s.

Parlamentní knihovna: Česká republika. - [Praha]: [Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR], [1995].

Samek, T.: The Eurovoc Project in the Czech Parliamentary Library. - In: Jiránková, J. (Ed.): Seminar EUROVOC '95: Praha, 27.-28.6.1995: proceedings of the Seminar for EUROVOC Thesaurus Users from Central and Eastern European Parliamentary Libraries and Information Institutions. - Praha: Chancellory of the Chamber of Deputies, 1995. - s. 81-85.

Samek, T.: Oponentní posudek grantu č. 776/1995 FRVŠ Věcné třídění informací v teologii. Řešitel M. Šírová; spoluřešitelé J. Mrázek a M. Wernisch. - Praha: Knihovna Evangelické teologické fakulty, 1995. - 8 s.

Samek, Tomáš: Seminář EUROVOC '95. - In: Infocus. - Roč. 1, č. 8 (1995), s.217.

Samek, T.: Tezaurus EUROVOC - zdroj terminologie pro harmonizaci českého a evropského komunitárního práva. - In: Přehled předpisů evropských společenství. - Roč. 4, č.2 (1995), s. 2-3.

Samek, Tomáš: Výzkumný seminář o kompatibilitě a integraci pořádacích systémů: (Varšava, 13. - 15. září 1995). - In: Infocus. - Roč. 1, č. 12 (1995), s.324-325.

Sosna, Karel: Knihovny budoucnosti. - In: I'95. - Roč. 37, č. 5 (1995), s. 132.

Sosna, Karel: Parliamentary Librarians' Workshop, Prague, May 1995. - In: Circular Newsletter.- Roč. 15, č. 1, (November 1995), s. 22.

Sosna, Karel: Směrnice pro knihovny zákonodárných sborů. - In: I'95 - Roč. 36, č. 5, (1994), s. 143 - 144.- (v rubrice Recenze).

Sosna, Karel: Transformation of the Czechoslovak Parliamentary Library. - In: INSPEL. - Roč. 29, č. 2 (1995), s. 89 - 91.

1994

Brixi, Jiří - Anděrová, Ivana: Aktuální informace pro poslaneckou sněmovnu. In: I'94. - Roč. 36 (1994), č.6, s.158.

Samek, T.: Předpoklady integrace věcného popisu: (teoretický rozbor a praktická doporučení.) Dílčí zpráva dokumentu Soustava kooperujících VŠ katalogů v prostředí Tinlib. Řešitel M. Bartošek; spoluřešitel Eva Bratková. - Brno; Praha : Ústav výpočetní techniky MU; Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1994. - 13 s., 9 s. příl. - Závěrečná zpráva Projektu Fondu rozvoje VŠ FRVŠ-94/0270. - 17 s.

Sosna, Karel: Několik poznámek k transformaci bývalé knihovny Federálního shromáždění. - In: I'94. - Roč. 36, č. 3 (1994), s. 73 - 74.

Sosna, Karel: Zdeněk Václav Tobolka a knihovna Národního shromáždění předválečné Československé republiky. - In: I'94. - Roč. 36, č. 7-8 (1994), s. 198 - 202.

1989 - 1993

Gwizdz, Andrzej - Sosna, Karel - Száva-Kováts, Endre: Parliamentarism in Czechoslovakia, Hungary and Poland: past and present. - In: Soviet and East European Parliamentary Libraries at the Dawn of the Post - Communist Era: Proceedings of the Meetings of the Section of Parliamentary Libraries in Helsinki and Moscow in August 1991/ Edited by Ernst Kohl. - Bonn: Deutscher Bundestag, 1991. - s.35 - 43.

Samek, T.: Informační systém německého parlamentu : knihovna a ostatní informační instituce Německého Spolkového sněmu. - In: I'93. - Roč. 35, č.7-8 (1993), s.187-190, 195.

Samek, T. - Jodasová, P.: K terminologické problematice selekčních jazyků. - In: Československá informatika. - Roč. 31, č. 2 (1989), s.45-46.

Sosna, Karel: Czech and Slovak Federal Republics - In: Soviet and East European Parliamentary Libraries at the Dawn of the Post - Communist Era: Proceedings of the Meetings of the Section of Parliamentary Libraries in Helsinki and Moscow in August 1991/ Edited by Ernst Kohl. - Bonn: Deutscher Bundestag, 1991. - s. 53 - 56.

Sosna, Karel: Knihovna Federálního shromáždění. - In: I'91. - Roč. 33, č. 11, s. 308 - 310.

Sosna, Karel: Několik poznámek o bibliograficko - informačních službách knihovny Federálního shromáždění. - In: 4. národní konference o bibliografii: sborník diskusních příspěvků. - Praha: Národní knihovna v Praze, 1992. - s. 93 - 94.

Sosna, Karel: Výzkumná služba Kongresu USA. - In: I'93. - Roč. 35, č. 6 (1993), s. 162 - 195.
ISP (příhlásit)