Projekt retrokonverze

Parlamentní knihovna má v lístkových katalozích okolo 180 000 svazků tištěných dokumentů, které nashromáždila od svého vzniku v roce 1858 do roku 1993, kdy byl zaveden automatizovaný knihovnický systém Tinlib. V roce 1997 jsme ruční rekatalogizací převedli do Tinlibu všechny dokumenty od roku 1989 a současně začala probíhat rekatalogizace tzv. živého fondu.

Retrokonverze jmenných katalogů knih a periodik probíhala v průběhu let 1996 až do současnosti takto:

  • Mezi léty 1996 až 2000 byly naskenovány všechny jmenné katalogy a vystaveny na webových stránkách knihovny. Práci provedla firma Comdat s.r.o. vzešlá z výběrového řízení.
  • Současně od r. 1998 do jara 2000 proběhla kompletní revize fondu knihovny.
  • V roce 2001 byla za finanční podpory z programu VISK 5 zahájena retrokonverze jmenného katalogu do r. 1969. Bylo třeba zpracovat 103 500 lístků. První etapa trvala tři roky. Firma COMDAT převáděla tyto záznamy metodou RETROKON do formátu UNIMARC. Jednalo se zejména o záznamy cizí literatury. Tímto způsobem bylo do r. 2003 zpracováno 34 866 záznamů, které byly importovány do knihovnického systému aRL, kterým Parlamentní knihovna nahradila již nedostačující systém Tinlib. Záznamy byly částečně automaticky, částečně ručně indexovány pomocí tezauru EUROVOC. Současně jsme přebírali záznamy z ČNB, celkem 15 140.
  • Od konce roku 2004 do ledna 2011 proběhla závěrečná etapa retrokonverze, která spočívala především v přejímání záznamů české literatury (bohemik) z ČNB. Takto jsme převedli 25 500 záznamů. Souběžně se prováděla ruční rekatalogizace knih, jejichž záznam nemohl být z jakýchkoli důvodů převzat z ČNB. Rekatalogizace dosud probíhá.
  • V roce 2011 jsme dokončili přepis 4 655 lístků Katalogu uzavřených periodik do online katalogu. Zbývá nám ještě zpracovat Katalog publikací a periodik Společnosti národů. Tyto publikace bude nutno rovněž zrekatalogizovat ručně.

Informace o projektu: PhDr. Helena Dolečková, e-mail: doleckova@psp.czPoslední aktualizace: 26. 11. 2017
ISP (příhlásit)