Projekt retrokonverze

Parlamentní knihovna má v lístkových katalozích okolo 180 000 svazků tištěných dokumentů, které nashromáždila od svého vzniku v roce 1858 do roku 1993, kdy byl zaveden automatizovaný knihovnický systém Tinlib. V roce 1997 jsme ruční rekatalogizací převedli do Tinlibu všechny dokumenty od roku 1989 a současně začala probíhat rekatalogizace tzv. živého fondu.

Retrokonverze jmenných katalogů knih a periodik probíhala od roku 1996 do současnosti takto:

  • Mezi léty 1996 až 2000 byly naskenovány všechny jmenné katalogy a vystaveny na webových stránkách knihovny. Práci provedla firma Comdat s.r.o., vzešlá z výběrového řízení.
  • Současně od roku 1998 do jara 2000 proběhla kompletní revize fondu knihovny.
  • V roce 2001 byla za finanční podpory z programu VISK 5 zahájena retrokonverze jmenného katalogu do roku 1969. Bylo třeba zpracovat 103 500 lístků. První etapa trvala tři roky. Firma COMDAT převáděla tyto záznamy metodou RETROKON do formátu UNIMARC. Jednalo se zejména o záznamy cizí literatury. Tímto způsobem bylo do roku 2003 zpracováno 34 866 záznamů, které byly importovány do knihovnického systému aRL, kterým Parlamentní knihovna nahradila již nedostačující systém Tinlib. Záznamy byly částečně automaticky, částečně ručně indexovány pomocí tezauru EUROVOC. Současně jsme přebírali záznamy z ČNB, celkem 15 140.
  • Od konce roku 2004 do ledna 2011 proběhla závěrečná etapa retrokonverze, která spočívala především v přejímání záznamů české literatury (bohemik) z ČNB. Takto jsme převedli 25 500 záznamů. Souběžně se prováděla ruční rekatalogizace knih, jejichž záznam nemohl být z jakýchkoli důvodů převzat z ČNB. Rekatalogizace dosud probíhá.
  • V roce 2011 jsme dokončili přepis 4 655 lístků Katalogu uzavřených periodik do online katalogu
  • V roce 2017 nově vznikla virtuální databáze Periodika, kam byly převedeny všechny záznamy periodik. Databáze obsahuje 4 871 souborných záznamů a 4 509 záznamů svázaných ročníků.
  • Od roku 2011 probíhá ruční rekatalogizace knih, jejichž záznam nemohl být převzat při retrokonverzi z ČNB. V letech 2011 až 2020 bylo zrekatalogizováno 11 160 titulů. Zbývá zpracovat cca 7 000 titulů. 
  • Od roku 2020 probíhá konverze 60 581 záznamů z Katalogu Retro, vytvořeného předchozími retrokonverzemi, do Katalogu Živý fond. Záznamy se před konverzí opravují, doplňují o autoritní údaje a jsou indexovány pomocí tezauru EUROVOC. Za rok 2020 bylo převedeno cca 600 záznamů.
  • Současně od roku 2020 probíhá ruční rekatalogizace fondu OSN dosud zpracovaného pouze v lístkovém Katalogu publikací a periodik Společnosti národů, obsahujícím cca 5 000 záznamů.

 

 

Poslední aktualizace: 24. 3. 2021

 

 


ISP (příhlásit)