Práwa saszká, část 98/409


95v

96r

Ir - 95v  Abatyše k vojštytu volena ať má manství přijieti, dovod toho v zrcadle sasíckém jinak Speculo Saxonico libro tercio capitulo 19 a v jiných knihách distinccionum libro VIo capitulo II praví, že má přijieti. ... x ... Zrušenie smlúvy před právem učiněné, čím má odloženo býti. Pro ránu ruku, pro vraždu hrdlem ut do. c. z. l. de S. Zrušenie zprávy hledaj napřed de Z. Et sic est finis huius operis per me Jacobum Kožený de Krbova anno domini M CCCC LXIX currente, feria sexta post festum beate Lucie virginis [1469]. Hoc opus presens laboriose utilitate pro communi consumavi.

96r - 196v  [Rukou 16. století] Donat. [Základní text] Capitulum primum. Buoh saudce spravedlivý, to jest rychtář mocný a trpělivý, jakož die David prorok v žalmu sedmém verši dvanáctém ... x ... Capitolum 143 o vysazení práv a potvrzení. ... kteříž také své pečeti přivěsili sú se vší mocí a s vólí otce našeho otce svatého Benedicta papeže k zachovávání a pevnosti práv těchto.

96r  Capitolum I.

96r - 97r  Capitolum II. Co jest právo.
ISP (příhlásit)