Tezaurus Eurovoc

EUROVOC - SELEKČNÍ JAZYK EVROPSKÉ UNIE

Tezaurus Eurovoc je vícejazyčný polytematický tezaurus zaměřený na oblast práva a legislativy Evropské unie (EU). Tezaurus byl vytvořen ve spolupráci Evropského parlamentu, Komise EU a Úřadu pro úřední tisky ES za podpory DG XIII.

Eurovoc je tezaurem práva EU, má však polytematický charakter, protože pokrývá řadu dalších oblastí. Tematický rozsah Eurovocu určuje 21 tematických polí, rozdělených na 127 mikrotezaurů.
Prostřednictvím abecedního nebo systematického seznamu mikrotezaurů lze získat strukturovaný přehled všech lexikálních jednotek Eurovocu podle jednotlivých mikrotezaurů.

Eurovoc existuje v 23 oficiálních jazycích členských zemí Evropské unie a ve dvou kandidátských jazycích.

Za správu a distribuci Eurovocu odpovídá Skupina pro správu Eurovocu (Eurovoc Maintenance Team).

Kontakt:

Willem van Gemert
Publications Office of the European Union
[OP.A] Information Management Services
[OP.A.1] Standardisation
2, rue Mercier
L-2144 Luxembourg
Tel: (352) 2929 42356
E-mail: willem.van-gemert@publications.europa.eu
http://publications.europa.eu

ČESKÁ VERZE TEZAURU EUROVOC

První česká verze tezauru Eurovoc vznikla ve druhé polovině 90. let překladem 3. verze oficiálního Eurovocu. Česká verze je plně jazykově a strukturně kompatibilní s ostatními jazykovými verzemi. Do 1. 5. 2004 (do vstupu ČR do EU) byl překlad a aktualizace české verze plně v kompetenci Parlamentní knihovny. V současné době je česká verze spravována spolu s ostatními oficiálními jazyky přímo Skupinou pro správu Eurovocu.

EUROVOC V PARLAMENTU ČR

Eurovoc je v současné době využíván v rámci informačního systému Poslanecké sněmovny Parlamentu v následujících aplikacích:

  • V Parlamentní knihovně pro věcné zpracování dokumentů v knihovním systému aRL, kde je Eurovoc implementován ve čtyřech jazykových verzích (čeština, angličtina, francouzština, němčina). K indexování dokumentů jsou používány pouze české deskriptory, prohlížení v katalogu v poli Výraz tezauru je však možné ve všech uvedených jazycích.
  • V Samostatném oddělení styku s veřejností pro věcné zpracování petic zaslaných občany Poslanecké sněmovně Parlamentu.
  • V plnotextovém vyhledávání v parlamentních dokumentech.
  • Ve sněmovních tiscích a stenografických záznamech, které jsou intelektuálně indexovány a kde lze tezauru Eurovoc používat pro věcné vyhledávání. Zpracovány jsou všechny sněmovní tisky od 3. volebního období do současnosti. 
Veškeré dotazy a informace týkající se tezauru Eurovoc Vám rády zodpoví:
 
Anna Lhotská
tel.: +420 257174510
e-mail: lhotska@psp.cz

Andrea Miranda
tel.: +420 257174511
e-mail: mirandaa@psp.cz


Poslední aktualizace: 24. 3. 2021
ISP (příhlásit)