Visegrad Digital Parliamentary Library

 

Historie projektu:

V prosinci roku 2008 se z iniciativy maďarské parlamentní knihovny konala v Budapešti konference knihoven a výzkumných služeb parlamentů Visegrádské čtyřky (dále jen V4) - Česka, Maďarska, Slovenska a Polska, která reagovala na výzvu předsedů parlamentů zmíněných zemí po užší vzájemné spolupráci.

Přijatá deklarace ředitelů parlamentních informačních služeb zahrnovala spolupráci v různých oblastech. Do této společné deklarace byl zahrnut i návrh projektu Visegrádské digitální parlamentní knihovny, který by rozšířil od roku 2002 trvající úspěšnou spolupráci při digitalizaci a zpřístupňování historických i současných parlamentních dokumentů v rámci Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny o další země.

V říjnu roku 2009 proběhl v Praze seminář ředitelů parlamentních knihoven zemí V4 vě­novaný již Visegrádské digitální parlamentní knihovně samotné. Výsledkem bylo zásadní rozhodnutí projekt uskutečnit a za tímto účelem vytvořit mezinárodní redakční radu projektu.

V březnu roku 2010 následovalo další set­ká­ní pracovníků parlamentních knihoven a výzkum­ně-analytických služeb zemí V4 v Budapešti. V jeho rámci se také uskutečnilo první zasedání redakční rady Visegrádské digitální parlamentní knihovny a během jednání se k projektu připojilo i Rakousko. Redakční rada rozhodla o pokračování projektu v rozšířeném formátu o Rakousko s tím, že vznikl projekt Visegrádská digitální parlamentní knihovna +.

Provoz tohoto mezinárodního portálu po názvem V4DPLPlus byl spuštěn začátkem roku 2011.

Obsah portálu:

5 národních sekcí (AT, CZ, HU, PL, SK) s jednotnou strukturou obsahu:

  • historie parlamentarismu
  • současná podoba parlamentu
  • text ústavy (v anglické verzi)
  • text jednacího řádu jedné či obou komor parlamentu
  • digitální knihovna parlamentních dokumentů (texty zákonů, stenozáznamy z jednání, složení parlamentů) od poloviny 19. století do současnosti

Poslední aktualizace: 2. 1. 2019
ISP (příhlásit)