Rukopis Práwa saszká

Rukopis "Práwa saszká" sestává z několika dobových právních knih a svou kvalitou se řadí mezi nejstarší a nejúplnější české překlady německých pramenů saského (magdeburského) městského práva. Rukopis byl pořízen městským písařem Jakubem Koženým z Krbova v letech 1469-1470 v Litoměřicích, kde byl také v historických dobách používán a patřil zde k nejstarším litoměřickým právním kodexům. Rukopis se řadí mezi nejdůležitější právní knihy, jejímiž zemskými a lenními zákony se neřídily jen Litoměřice a další města země Koruny české, ale i celá Lužice a Slezsko.

Originál rukopisu je součástí historického fondu Parlamentní knihovny, který kromě uvedeného rukopisu čítá také 230 starých tisků a který byl Ministerstvem kultury podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dne 21.6.2000 prohlášen kulturní památkou. Digitalizací rukopisu tak byl nejen zpřístupněn důležitý pramenný materiál, ale i trvale uchována významná kulturní hodnota.

Zpřístupnění digitalizované verze rukopisu má význam nejen pro odborníky z oblasti historie práva, ale i pro badatele z dalších vědních oblastí, protože rukopis je hodnotný nejen z hlediska pramenného, ale i kodikologického a ilustračního.

Rukopis byl digitalizován nákladem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jeho digitalizaci zajistila firma Albertina icome Praha na digitalizačním pracovišti Národní knihovny ČR.

Digitalizovaná verze rukopisu je přesnou faksimilí originálu, včetně 140 prázdných stran, které byly původně určeny pro zápis právních naučení.

Informace o rukopisu:

 
FCISP (příhlásit)