Práwa sazská, technický popis

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Special book scanner Cruse CS 145 B

Objektiv: SchnederDigitar 120mm (4,5/90)

Osvětlení: fluorescenční osvětlení, IR filtr, přídavné osvětlení s difuzním filtrem

Skenovací stěna: Cruse RGB 7078

Expozice: není definovaná

Využití CCD pole: 100%(50%)

Balance bílé: celoplošné barevné vyrovnání Cruse


Programy

Snímání: CSx Cruse color scanner

Zpracování: Photoshop 6.0


Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: AIP011010CRUSE GretagMecbeth 062900 56.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP010828CR150p63.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: AIP011010CRUSE Hr-13 tableH size.jpg

Tabulka je uložena v NKČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.


Barevné zpracování obrazu

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.


Rozlišení a kvalita uložení JPG dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 135 DPI, komprese 7

Preview: rozlišení: 24 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 8 DPI, GIF


Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.
ISP (příhlásit)