Sněmovní tisk 740
Vládní návrh z. o vodovodech a kanalizacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 740/0 dne 6. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Olga Sehnalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25., 26. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1290).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 740/4, který byl rozeslán 24. 5. 2001 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 481, usnesení č. 1620).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 65, dokument 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 65/3 (schvaluje).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 65/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 6. 2001 poslancům jako tisk 740/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 6. 2001 poslancům jako tisk 740/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 199, usnesení č. 1682).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 274/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odpadní voda, rozvod vody, úprava vody, vlastnictví, voda, vodní hospodářství, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)