Usnesení PS č. 1682

k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/5/ - vrácenému Senátem (10. července 2001)
ISP (příhlásit)