Sněmovní tisk 919
Vládní zákon o církvích a náboženských společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 114, dokument 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 114/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 114/3 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 10. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2001 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 190).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 10. 2001 poslancům jako tisk 919/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 10. 2001 poslancům jako tisk 919/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1861).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 12. 2001 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 919/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 542, usnesení č. 1981).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 3/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Církev

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: církev, instituce náboženství, svoboda vyznání, vztah mezi církví a státemISP (příhlásit)