Usnesení PS č. 1580

k vládnímu návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - prvé čtení (17. května 2001)
ISP (příhlásit)