Usnesení PS č. 1861

k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/3/ - zamítnutého Senátem (27. listopadu 2001)
ISP (příhlásit)