Sněmovní tisk 530
Vládní návrh zák. o finanční kontrole ve veřejné správě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 796).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 17. 5. 2000 na 25. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 70, usnesení č. 986).

 • V

 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 27., 30. 6. 2000 na 26. schůzi přerušeno (usnesení č. 1095).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 530/6, který byl rozeslán 19. 9. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 1194).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 10. 2000.
  Návrh zákona 30. 10. 2000 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 11. 2000 poslancům jako tisk 530/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 11. 2000 poslancům jako tisk 530/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 27).Hesla věcného rejstříku: Finance, Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, finanční pomoc, ministerstvo, správní celek, státní financování, struktura státní správy, účetnictví veřejných institucíISP (příhlásit)