Usnesení PS č. 1194

k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - třetí čtení (20. září 2000)
ISP (příhlásit)