Stenografický zápis 57. schůze, 24. května 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vít Kaňkovský


260. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Jiří Valenta


261. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Jan Bartošek


347. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu /sněmovní dokument 6450/

Poslanec Lukáš Pleticha
Místopředseda PSP Petr Gazdík


66. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Marek Benda


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jiří Štětina


296. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


297. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


298. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


297. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


298. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


296. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Místopředseda PSP Petr Gazdík


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Stanislav Huml


14. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Běhounek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Štěpán Stupčuk


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - druhé čtení

Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jan Farský
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Birke
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Farský


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Roman Sklenák


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Roman Váňa


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslankyně Květa Matušovská


192. Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Rom Kostřica


348. Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Hnyková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


16. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP