(16.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, děkuji za slovo. Nejdříve chci poděkovat většině Poslanecké sněmovny, která umožnila projednání tohoto opravdu důležitého bodu, a současně, i když ten materiál není podepsaný, je to pravděpodobně materiál z MPSV, ty dvě stránky v lavicích. Pane předsedo, nevíte náhodou, kdo nám nechal rozdat ten materiál? Ale předpokládám z dikce toho, že to je materiál Ministerstva práce a sociálních věcí, myslím, že je to dobře, že tam jsou uvedena některá fakta, která mohou sloužit jako podklad k rozpravě a potom k usnesení, které určitě navrhnu v rámci podrobné rozpravy k tomuto bodu.

Nebudu číst to samé, co jsem říkal ráno. Pokusím se to shrnout.

Situace v oblasti sociálních služeb je kritická z důvodu nedostatku pracovníků. Tito pracovníci mají mimořádně těžkou a náročnou profesi, která je mimořádně špatně placená. V okamžiku, kdy je tak nízká nezaměstnanost v ČR, mají samozřejmě i tito lidé větší šanci najít uplatnění mimo oblast sociálních služeb a to se poměrně děje. Dlouhodobě chybí pracovníci a v posledních týdnech a měsících, jak jsem avizoval, i podle šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb se situace dramaticky zhoršuje a mnozí v těchto týdnech a měsících mění zaměstnání. Je to problém zejména u zařízení, která jsem vyjmenoval dopoledne, zařízení, která poskytují nepřetržitou péči každý den 24 hodin denně.

My jsme dostali materiál pravděpodobně Ministerstva práce a sociálních věcí, který neodpovídá na klasickou otázku, kterou jsem položil, o kolik, ne v procentech, o kolik peněz budou zvýšené platy. Dostali jsme v tom materiálu - nevidím tady ministryni práce a sociálních věcí, tak nevím, jestli ten materiál bude někdo obhajovat - tři varianty řešení. V první variantě se mluví o 5 % pro pracovníky v přímé péči, 9,4 % pro technicko-hospodářské pracovníky. Druhá varianta zhruba o 12,6 % a třetí o 23 %.

Zkusme - vlastně v tom materiálu se říká: jediné, co MPSV je schopno zařídit, je varianta číslo 1. Zkuste počítat se mnou, budu počítat teď na místě. Jestliže řekneme, že průměrný plat je - víme, že je necelých 20 tisíc, ale pro ten výpočet řekněme 20 tisíc. Jestliže říkáme, že je to v průměru o 5 %, tak je to v průměru o tisíc korun, což pro ty, kteří jsou oceněni a jsou v nižších pracovních třídách, znamená, dneska jsem to ještě konzultoval s některými řediteli těchto zařízení, dělá 700 Ž 800 korun měsíčně. Pro některé to dělá o něco více. Částka je prostě malá. Ta částka je malá, protože jestli z 20 tisíc máte 20 700, tak to zdaleka nedosahuje toho, co bychom my všichni potřebovali, protože nikdo z nás neví, kdy ty služby bude potřebovat buď on osobně, nebo někdo v jeho rodině, nebo někdo z jeho spolupracovníků. Taková je pravda.

Výmluvy a přehazování si zodpovědnosti, že MPSV by to chtělo po financích a finance to nechtějí a říkáte "máte vlastní zdroje", a tady nám píše ministerstvo "ale podle zákona to nemůžeme použít"... Pak je tady - proto jsem říkal, že je to MPSV - pak je tady komentář k tomu, co říkal pan odcházející ministr financí. Teď to chce zvýšit, ale až od listopadu, což je po volbách, a současně tady MPSV píše "my na to nemáme peníze, dejme na to peníze z kapitoly obsluha státního dluhu".

Já bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna dneska po proběhlé rozpravě požádala vládu - nemá žádnou jinou kompetenci -, aby k 1. červenci zvedla ty platy v průměru o 3 tisíce korun. A je na vládě, jestli to bude z kapitoly rozpočtové rezervy, nebo Ministerstvo financí to někde najde, nebo to bude z MPSV.

Co je ovšem zajímavé v tom dopise, a obrátím na to vaši pozornost. Tady se píše, že Úřad práce, který patří do resortu MPSV, má nespotřebované nároky z minulých let 4,5 miliardy korun a že je chce použít - počkejte chvíli, musím to najít - na aktivní politiku zaměstnanosti, dávky sociální podpory, apod. Máme nejnižší nezaměstnanost, nejsou pracovní síly, podle zkušenosti všech, jak už zaměstnavatelů, tak poctivých pracovníků z Úřadu práce, víme, že mnozí z těch, kteří jsou nezaměstnaní, pracovat reálně nechtějí a nebudou - a my tady říkáme, že máme 4,5 mld. letos utratit na aktivní politiku zaměstnanosti! Pro koho budou ty programy, když všichni, kteří chtějí pracovat, už pracují? A všichni, kteří mohou pracovat. Jsou lidé, kteří nemohou pracovat, ale to je jiný případ. Pro koho to tedy bude?

Potvrzují se slova z naší dnešní tiskové konference. Podívejte se, na co chce paní ministryně spotřebovat nároky svého úřadu z předchozích let. Agendové IT systémy. A jestlipak víte, že platí dvoje systémy? Jak ty staré, tak ty nové. A pak je logické, že výdaje na IT systémy se zvyšují. Slyšeli jsme během tohoto volebního období plno slov od paní ministryně, jak přesoutěží a zlevní IT provoz a IT systémy na MPSV. Realita je úplně jiná. Dneska tady máme černé na bílém, i když ten dokument není ani datovaný ani podepsaný, tak říká, potřebujeme peníze na agendové IT systémy. Z 574 milionů, které máme rezervu, 374 na IT systémy. A pouhých 200 milionů se navrhuje použít na dofinancování sociálních služeb.

Tohle pro vstup do diskuse podle mě stačí. Možná je to logické. Všechny politické strany plánují své kampaně, my už program máme hotový, někteří ho teprv píší nebo pilují. A a těch zaměstnanců v sociálních službách je 50 tisíc. Výsledek náročnosti profese, zřejmě nejsou tak dobře organizovaní jako zaměstnanci v jiných profesích. Možná proto ten jejich hlas není tak dobře slyšet, jak by slyšet být měl.

Chci dopředu požádat, abyste to usnesení, které požádá vládu - úkolovat ji nemůžeme -, aby ty peníze našli už teď k 1. červenci, aspoň ty 3 miliardy, aspoň ty 3 tisíce v průměru pro každého, aby to našli, aby to Poslanecká sněmovna pokud možno napříč politickým spektrem podpořila, aby to nebylo čisté politikum, abychom si neříkali, kdo za to může. Ono je to skoro jedno, kdo za to může. Já bych tady mohl vykládat o tom, co se dělo, nebo spíše nedělo v této oblasti za poslední roky. Ale hledejme dneska řešení. Nehledejme viníky. Až najdeme řešení, najdeme peníze, zvýšíme platy, tak pak se můžeme vrátit k debatě, kdo za to mohl. To je mnohem lepší a produktivnější. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu navrhovateli. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám celou řadu přihlášek. Jenom paní poslankyni Semelovou upozorním, že faktickou poznámkou lze reagovat pouze na průběh rozpravy, takže nejprve musí proběhnout aspoň jeden příspěvek do rozpravy, a pak samozřejmě fakticky vám dám možnost vystoupit.

S přednostním právem pan poslanec Kučera. A jenom k panu poslanci Stanjurovi. Já jsem neodsouhlasil rozdání dokumentu, který je na lavicích, takže netuším, kdo je jeho autorem, a chci vám slíbit, že jsem vydal pokyny k tomu, aby bylo zjištěno, jak to celé bylo. Prosím pana poslance Kučeru.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady velice rád vystoupil k tomuto bodu ne z pozice pracovníka v sociálních službách či experta na sociální služby, resp. na jejich poskytování, ale z pozice, dejme tomu, manažerského, resp. z pozice zřizovatele, který na samosprávě část těchto služeb zřizuje, resp. i se spolupodílí na jejich financování. Samozřejmě vnímám to, že po mně vystoupí celá řada naprosto kvalifikovaných a kompetentních lidí, kteří se budou vyjadřovat o způsobu poskytování služeb, sociálních služeb, budou se vyjadřovat o tom, jak ty sociální služby jsou kvalitně či nekvalitně poskytovány apod. Já bych se velice rád pouze zaměřil na ono financování a jejich koordinaci jako takovou.

V prvé řadě bych chtěl říct jednu poměrně zásadní věc. Když se potkávám s řediteli příspěvkových organizací či lidmi, kteří jsou za provozování sociálních služeb zodpovědní, tak mnozí z nich mi mezi čtyřma očima řeknou, že peněz v sociálních službách je poměrně dost. Toto je poměrně zásadní informace. Oni přiznávají, že těch peněz je dost, nicméně bohužel nekončí tam, kde končit mají. To znamená na ten skutečný výkon, na to, aby peníze skončily právě třeba na platech poskytovatelů, nebo těch ošetřovatelů, anebo přímo u těch, kterým se mají sociální služby jako takové věnovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP