Stenografický zápis 56. schůze, 26. dubna 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Václav Votava
Poslanec Roman Sklenák


233. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 869/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


240. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Kasal
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec David Kasal
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Petr Gazdík


241. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Farský
Poslanec František Adámek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Adámek
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Adámek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Pavel Antonín


245. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Petr Bendl


257. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


258. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


259. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


260. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


257. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


258. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


259. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


260. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


293. Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení

Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Marta Semelová


24. Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - druhé čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Martin Plíšek


158. Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Rais
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Bohuslav Svoboda


292. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Michal Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Kolovratník


172. Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Jana Černochová
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Markéta Wernerová
Ministr vlády ČR Jan Chvojka


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec David Kádner
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec David Kádner
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP