(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Faktická poznámka, pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Ivan Gabal s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já ještě tedy fakt stručně k panu poslanci Adámkovi, ale protože mám pocit, že to opravdu všichni tady mateme. Zdůvodnění, které jste předložil k návrhu, nebo které jsi předložil, prostřednictvím předsedajícího, říká: Nově se umožňuje podat žádost o umělé oplodnění i neprovdané ženě samostatně bez nutnosti souhlasu muže. Stávající úprava se jevila jako nedostatečná, neboť nereflektovala potřeby společnosti a v praxi docházelo k jejímu obcházení. Neprovdaná žena volila rizikový způsob otěhotnění. - To je zdůvodnění. Pokud volila rizikový způsob otěhotnění, tak asi nebyla neplodná a asi se neléčila na neplodnost. Slibujete něco, co ten návrh nesplňuje. Bude se jednat jenom o léčbu neplodnosti - a to se svým způsobem týká i vystoupení pana poslance Koskuby - bude se týkat léčby neplodnosti, ne volné možnosti pro neprovdané ženy chodit si pro umělé oplodnění, protože je to součást léčby neplodnosti. A vy říkáte, že to je něco jiného.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Ivan Gabal a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Já budu ještě pokračovat trochu v té sociologické argumentaci. Když se podíváme na data narození dětí single matkám nebo mimo manželství, tak ty podíly se blíží 50 %. To, co já se nepřímo snažím říct, že nepolemizuji s tím, že to má být léčba neplodnosti, ale že bezdětnost single 35leté ženy de facto může být nepřímým výsledkem neplodnosti, a je otázka, jestli to budu, nebo nebudu chtít zdravotně dokazovat. To je moje základní úvaha, hovořím o úvaze. Demografický vývoj této země znamená, že zhruba za 50 let nás bude méně než 7 milionů a budeme muset řešit 3 miliony imigrací. Uvědomte si to. To znamená maximální podpora mateřství, plodnosti a porodnosti je cílem debaty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To bylo zatím poslední. Pan zpravodaj s přednostním právem. Pardon, pak faktická poznámka. Pan zpravodaj dá dámě přednost. Prosím, faktická poznámka paní poslankyně Chalánkové.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já musím být rychlá, pan ministr už spěchá, aby se zákon schválil. Chtěla bych jenom předřečníka, pana poslance Gabala, upozornit, že jeden ze základních problémů, proč demografická křivka a porodnost klesá, je především odkládání mateřství do vysokého věku, a to neznamená, že budeme hledat další cesty, které mohou být neetické, neodpovídající tomu, co je správné. To je prostě rozhodnutí společnosti. To je jedna věc.

A druhá věc, léčba neplodnosti. Pokud bychom chorobu - neplodnost chtěli léčit, tak bychom měli dospět k plodnosti. To znamená, pokud jsou tam neprůchodnosti vaječníků, různé hormonální poruchy, léčíme tohle. Jsou i jiné metody, ale anonymní dárcovství není léčba neplodnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan zpravodaj. Po něm pan poslanec Ivan Gabal s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Antonín: Kolegové, kolegyně, většina projevů tady začíná: já jsem k tomu nechtěl mluvit. Já jsem k tomu strašně chtěl mluvit a strašně dlouho, protože věřte mi, jsem ve střetu zájmů, jsem šéf porodnice s ambulancemi, které léčí sterilitu, prostě mám k tomu tisíc argumentů, ale chápu, že bych situaci jenom zkomplikoval.

Před časem se otevřel tento zákon o specifických zdravotních službách kvůli tomu, aby se provedly změny v úpravách posudkové péče včetně pracovnělékařských služeb, posuzování, uznávání nemocí z povolání, úpravy kastrací, genetických vyšetření a sterilizací a aby se zákon o záření a ochranném léčení EU vtělil do zákona o specifických zdravotnicích službách. Bohužel jakmile otevřete Pandořinu skříňku zdravotnických zákonů, zvláště takovéhoto zákona, který je od potvrzení o táborech přes přeoperování muže na ženu až po léčbu sterility, dostanete se do této situace, ve které teď jsme, kdy se poslaneckými návrhy začne řešit zákon o umělém oplodnění, který je pro všechny hrozně zajímavý. Já vás prosím, abychom si tento zákon a jeho podrobnosti pokud možno nechali zvlášť a probrali ho zvlášť, protože jakmile ho vytvoříme tady pozměňovacími návrhy, dopadne to velmi, velmi špatně.

Dovolte mi ještě dvě mísa, při kterých se hlasování výboru pro zdravotnictví nepotkalo úplně se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví. Jedno bylo o tom, jestli léčbu sterility může provádět pouze člověk, který je na to speciálně vzdělán v IVF programu, anebo jestli to může dělat gynekolog. Postupně jsme se na tom stanovisku sjednotili, že to může dělat gynekolog. A pak druhé sporné místo bylo to místo o samostatných matkách.

Poslední věc. Prosím, dovolte mi, abych požádal, aby v rámci legislativně technických změn došlo k tomu, aby bod G2 byl hlasován jako pozměňovací bod k A2 a ne k celému zákonu, protože pan doktor, pan profesor Vyzula dal pozměňovací návrh, který upravuje transplantační zákon jako celek, a původní transplantační zákon, který se týká právě transplantace děloh, transplantace orgánu, který není párový, třeba kousek tenkého střeva, budete-li mít dítě, které bude mít nedostatečnost, krátké tenké střevo po operacích, nebudete mu moci nechat to tenké střevo transplantovat, protože není párové. Takže aby bylo možné tento bod hlasovat, prosím, aby bod G2 byl jako pozměňovací bod k A2. To je po dohodě s legislativou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím a ptám se na závěrečné slovo pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Přivolám naše kolegy z předsálí a prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Antonín: Nejdříve bychom měli hlasovat o legislativně technických změnách, které byly ze tří stran navrženy. Následně bychom měli hlasovat o bodě A1, dále o bodu A2, potom body B1, B2, B3, budou-li přijaty jako legislativně technické změny. Dále body C. Budou-li odhlasovány, jsou nehlasovatelné F1 až F7. Dále D1, D2, E, F1-F2, F2-F3, F4, F5-F7/4, F6, F7/1-3, G1, G2, G3, G4 a hlasovat o zákonu jako celku. Budu vám pak u jednotlivých bodů říkat, čeho se to zhruba týká, abyste věděli, pro co hlasujete.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A my vám budeme vděční. Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh k proceduře. Nemá nikdo jiný návrh k proceduře, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 452, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Antonín: Nejdříve bychom měli hlasovat o návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Ano.) Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 453, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 148, proti žádný. Návrh legislativně technických úprav byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP