(12.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Antonín: Teď bychom měli hlasovat o bodu A1 pana profesora Vyzuly o změně zákona o ochraně veřejného zdraví. Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska pana ministra? (Doporučující.) Je tady žádost o odhlášení. Já vás ještě všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Stanoviska jsme slyšeli. Obě jsou doporučující. A budeme hlasovat o návrhu A1.

 

Zahajuji hlasování o návrhu A1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 454. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále bychom měli hlasovat o bodě A2 pana profesora Vyzuly. Je to změna transplantačního zákona, taková ta obecná technická, bez těch děloh, tenkých střev, nepárových orgánů a obnovujících se orgánů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Ano.) Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 455. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: Teď budou tři pozměňovací návrhy pana poslance Farského. Nejdříve B1, to je odpovědnost státu za újmu způsobenou pravidelným očkováním. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 456. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: B2 - vypuštění potvrzení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte. Takové ty papíry o bezinfekčnosti. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o B2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 457. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: B3 - prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho roku na dva roky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, já tady mám napsáno, pane zpravodaji, že v případě... Pardon, ano. Dobře. Ano, my jsme neodhlasovali, takže B3. Ano, promiňte.

 

Poslanec Pavel Antonín: B3 - prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte na dva roky z jednoho roku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje se.) Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o B3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 458. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 111, proti 26. Návrh B3 byl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: Teď jsme u Pandořiny skříňky umělého oplodnění poslankyně Chalánkové - C1 až C9. Celý ten zákon dohromady. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o C1 až C9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 459. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: D1 poslankyně Pecková - transsexualita. Tam jde o složení komisí, které to schvalují. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanoviska pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o D1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 460. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: D2, poslankyně Pecková - asistovaná reprodukce, umělé oplodnění, poskytovatel pouze s oprávněním, který je specialista na IVF, ne gynekolog. Stanovisko zpravodaje - nedoporučuje se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o D2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 461. Přihlášeno 153 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: A jsme u umělého oplodnění neprovdaných žen pana poslance Adámka. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 462. Pro 40, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: Nyní máme na sedm kousků rozporcovaný stejný návrh jako byl návrh paní poslankyně Chalánkové ve verzi pana poslance Hovorky. Nejdříve je to F1, F2/1. Tam se to týká počtu embryí, věku a příbuzenství. U všech těch bodů bude stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Také u všech bodů nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu F1 a F2/1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 463. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: F2 až 3. Tam jsou to anonymní dárci během posledních dvanácti měsíců. Je to prostě kousek zase toho zákona. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování o F2/2 až F3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 464. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 21, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: F4 - dárce u jednoho poskytovatele. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra k F4? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování o F4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 465. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 14, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: F5, F7/4 - matky nosičky, surogátní mateřství. Nedoporučuje se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování o F5 a F7/4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 466. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: F6 dárcovství tkání a odměna za gamety a za tkáně. Nedoporučuje se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování o F6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 467. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: F7/1 až 3 je promítnutí toho všeho, co jsme teď neodhlasovali, kdyby se to bylo odhlasovalo, do občanského zákoníku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuje se.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro F7/1 až 3, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 468. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 104. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP