(10.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych především při svém závěrečnému slovu chtěla poděkovat všem členům zdravotního výboru, i nečlenům. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří nám v tom pomáhali a nesedí zde. Chci poděkovat Ministerstvu zdravotnictví, hlavní sestře paní Strnadové, která s námi na tom spolupracovala, celé skupině, která na tom dva roky na Ministerstvu zdravotnictví také spolupracovala.

Souhlasím s kolegyní Hnykovou vaším prostřednictvím, že bych byla velice nerada, aby dvouletá práce spadla pod stůl kvůli jednomu pozměňovacímu návrhu. Doufám, že se tomu tak nestane, a že pokud to tady dnes schválíme, že se nám to ze Senátu nevrátí. Bojují proti sobě tři skupiny ohledně pozměňovacího návrhu doktora Kasala a opravdu si myslím, že by si to tyto skupiny měly navzájem vyříkat a ne to hrotit na poslední chvíli.

Znovu zopakuji všem, že tímto návrhem nerušíme vysokoškolské vzdělání zdravotních sester. Každá zdravotní sestra, která bude chtít jít pracovat do zahraničí, vysokou školu si může dodělat. Týká se to opravdu studentů středních zdravotnických škol, kteří nebudou muset poslouchat dva roky to samé na vyšších odborných školách a na vysokých školách - kreditní systém, sbírání bodů, vzdělávání a mnohdy poslouchání věcí, které těm sestrám nic neřeknou, je dalším krokem, které zdravotnický personál velice vítá.

A když jsem tu 26. července 2016 uváděla tento zákon v prvním čtení, tak to nebylo populistické gesto, jak se pak psalo, že jsem řekla ahoj holky, už je to tady, a já to teď zopakuji, že konečně po devíti měsících věřím v to, že se nám vrátí systém vzdělávání pro sestry takový, jaký si zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko, a přikročíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Přivolám kolegy a poprosím paní zpravodajku, aby se vrátila na své místo, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila své stanovisko, resp. stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych vás seznámila s usnesením výboru pro zdravotnictví ze 45. schůze ze dne 8. března 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 880.

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí:

Jako první jsou návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Jako další hlasování A1, A2, A8 až A25. Další samostatně A3, A4, A5, A6 a A26. B1 až B8 budou nehlasovatelné, neboť byly totožné s pozměňovacími návrhy výboru pro zdravotnictví A21, A22, A5, A6, A13, A14, A26, A3. Dále se bude hlasovat samostatně B9, B12 a B13, C1 až C3, C4 až C6, D1 a D2, E1 a E2, E3 a E4. C7 - pokud bude přijato, bude nehlasovatelné A7, B10, B11. Zde upozorním, že tam byly ještě body F1 až F7, které ale kolega Kaňkovský stáhl. Nebude-li přijato, bude hlasováno A7. Pokud bude přijato, bude nehlasovatelné B10, B11. Nebude-li přijato, budeme hlasovat B10 a B11. Dále budeme hlasovat G, a pokud bude přijato, bude nehlasovatelné H. Pokud nebude přijato, budeme hlasovat H. A naposledy budeme hlasovat o návrhu jako celku.

Zdá se to složité, ale moc složité to není.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Procedura není složitá, ale není určitě jednoduchá. Ještě jednou přivolám kolegy z předsálí. (Hlásí se posl. Svoboda.) Už jsme ukončili rozpravu, pane kolego. K proceduře? (Ano.) Já jenom poprosím, asi by bylo vhodné na začátku odhlasovat zpětvzetí pana poslance Kaňkovského, ať máme přehled, o čem hlasujeme.

Nyní k proceduře pan poslanec Bohuslav Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Můj návrh je jednoduchý. Já bych chtěl E3 a E4 hlasovat samostatně, ne dohromady.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, poznačil jsem si tento návrh. A nyní bych tedy, jestli paní zpravodajka souhlasí, dal hlasovat o tom, že Sněmovna vysloví souhlas se zpětvzetím pozměňovacích návrhů pana poslance Kaňkovského. (Ano.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, aby Sněmovna souhlasila se zpětvzetím pozměňovacích návrhů. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 427, přihlášeno je 162 poslanců, pro bylo 151, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tím pádem příslušným způsobem upravíme hlasovací proceduru.

 

A nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Svobody, aby se o bodech E3 a E4 nehlasovalo dohromady, ale samostatně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování 428 přihlášeno 162 poslanců, pro 149, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Žádné další návrhy na změnu procedury jsem nezaznamenal, takže po těchto dvou hlasováních, tedy v podobě, jak byla přednesena procedura, minus pozměňovací návrhy vzaté zpět plus rozdělení hlasování E3 a E4, dávám hlasovat, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 429, přihlášeno 162 poslanců, pro 152, proti nikdo. Tato procedura byla schválena a já poprosím paní zpravodajku, aby nás tedy provedla jednotlivými body. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP