(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: I my jsme v šoku. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy, paní zpravodajko.

Takže kdo - s přednostním právem pan předseda klubu KSČM. Prosím. A prosím o klid v sále, probíhá hlasování o zákonu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, spolu s řadou z vás i já jsem v šoku. My jsme tady léta zvyklí hlasovat v souladu s poslaneckým slibem podle svého vědomí a svědomí, nikoliv podle nějakých taháků a tak podobně. (Zpochybňující reakce z lavic. Tleskají poslanci ANO.) Jen připomínám, že navzdory změnám, které na české politické scéně nastaly, na tomhle se tady nezměnilo nic a bohdá ani nezmění. Děkuji za pozornost. (Veselí v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Přednostní právo má i pan místopředseda Benda, který vystoupí.

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám, ale musím zareagovat na kolegu Kováčika, jakkoliv si ho vážím. Přestaňme ze sebe dělat blázny. Přece všichni víme, že nemůžeme všechna hlasování vědět, o čem se hlasuje. Nehrajme si tady na nějaké absolutní pokrytectví, že každý z nás ví v každém bodě, o čem hlasuje. (Potlesk z pravé strany.) Samozřejmě že máme kolegy, podle kterých se řídíme. Samozřejmě že když je někdo odborník na zdravotnictví, tak poslouchám jeho, a když je někdo odborník na zemědělství, tak poslouchám jeho a nebudu se tvářit, že jsem nejchytřejší na celém světě a hlasuji vždycky v souladu se svým svědomím a v každé otázce vím, kam moje svědomí směřuje. (Opět potlesk napravo.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přednostní právo má i paní zpravodajka. Ona chtěla vystoupit, já jsem ji okřikl. Chce ještě něco říct?

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já jsem se jen lekla, jako jestli jste v šoku, jestli jako záchranář mám zasáhnout. Ale nevypadáte tak. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže vrátíme se k tomu, co máme hlasovat.

 

Napřed budeme hlasovat o tom, že se vyhoví námitce.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 439. Přihlášeno 158, pro 146, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

My si tedy zopakujeme hlasování. Prosím, paní zpravodajko, znova o uvedení.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Budeme tedy hlasovat znovu o bodech C1 až C3 kolegy Kasala o návrhu vložení nové odbornosti povolání behoviorálního analytika, behoviorálního asistenta a behoviorálního technika a způsob dosažení jeho odbornosti.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanoviska už zazněla. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás až teď, takže prosím. (Po krátké chvilce.) Počet se nám ustálil na čísle 145.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 440. Přihlášeno 155 poslanců, pro 76, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 

Jestli opět proběhne kontrola hlasování? Prosím kolegyně a kolegy o strpení. (Probíhá kontrola hlasování.) Hlásí se pan kolega Kořenek, kterému dávám mu slovo. A prosím o klid.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se všem kolegům. Hlasoval jsem ano, a na sjetině mám ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, námitka zazněla jasně a já o ní dám bezprostředně hlasovat.

Kdo je pro, abychom vyhověli námitce pana kolegy? Kdo je proti?

Hlasování číslo 441. Přihlášeno 156 poslanců, pro 145, proti nikdo, námitce bylo vyhověno.

 

Zopakujeme hlasování o tomto bodu. Myslím si, že už všichni víme, o čem hlasujeme. Nemusíme přednášet znovu. Prosím, paní zpravodajko, aspoň řekněte tedy čísla.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Budeme hlasovat znovu o bodu C1 až C3. Už všichni víte, o co jde, tak to nebudu znovu opakovat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Opět eviduji žádost o odhlášení, takže se přepočítáme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 442. Přihlášeno 152 poslanců, pro 81, proti 32. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat, paní zpravodajko, zdá se. Prosím o klid v sále, abychom slyšeli paní zpravodajku, co přednáší za návrhy. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Budeme hlasovat o bodech C4 až C6, pozměňovací návrh kolegy Kasala - řešení právního postavení farmaceutů, kteří získali odbornou způsobilost na území Slovenské republiky v období mezi rozpadem federálního státu a vstupem České republiky do EU.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 443. Přihlášeno 157 poslanců, pro 154, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o bodech D1 a D2 společně. Je to pozměňovací návrh kolegy Vyzuly a jde o vložení nové odbornosti povolání terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční čínské medicíny a způsob dosažení jeho odbornosti.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 444. přihlášeno 156 poslanců, pro 111, proti 22. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o bodech E1 a E2 společně. Jde o pozměňovací návrh kolegy Hegera. Jde o úpravu popisu původně navrženého akreditovaného kvalifikačního kurzu z kursu embryologie na kurz laboratorní metody v asistované reprodukci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP