Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Libor Ježek

Schůze: 6, 7, 14, 15, 21, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 59, 66, 73, 75

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

část č. 2 (24. 10. 2006)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení
část č. 125 (26. 10. 2006)

52. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/
část č. 63 (25. 10. 2006)

77. Ústní interpelace
část č. 111 (26. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

část č. 2 (28. 11. 2006)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení  
část č. 22 (24. 4. 2007)

58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení
část č. 244 (9. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 206 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

11. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 17-18 (5. 6. 2007)

59. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/
část č. 262 (19. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

4. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - druhé čtení
části č. 15-16 (25. 9. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení
část č. 57 (12. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení
část č. 14 (22. 4. 2008)

90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic
část č. 252, část č. 255 (7. 5. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 103 (6. 6. 2008)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 471 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 13 (3. 6. 2008)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení
část č. 28 (4. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení
část č. 17 (18. 6. 2008)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
část č. 50 (25. 6. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
část č. 262 (13. 2. 2009)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - druhé čtení
část č. 96 (6. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
část č. 121, část č. 128 (25. 3. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

8. Vládní návrh zákona daňový řád /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení
část č. 126 (12. 6. 2009)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - druhé čtení
část č. 129 (12. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
část č. 226 (18. 6. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

165. Současná situace na Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 275, část č. 280 (11. 12. 2009)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení
část č. 28, část č. 36 (25. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

72. Návrh poslanců Libora Ježka, Josefa Čerňanského, Václava Snopka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 138, část č. 140, část č. 144, část č. 146 (16. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP