Sněmovní tisk 984
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Josef Čerňanský, Václav Snopek, Vladimír Koníček, Jan Látka, Pavol Kubuš, Jitka Vojtilová) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Ježek L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 8. 12. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 984/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 162, usnesení č. 1627).Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: derogace, elektronický dokument, mýto, silniční poplatek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)