Sněmovní tisk 693
Novela z. o cenách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 693/0 dne 8. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Rovan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1128).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 693/1 (doporučuje schválit).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 8. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 693/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 693/3, který byl rozeslán 16. 6. 2009 v 14:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 1361).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 9. 2009.
  Zákon Senátem schválen 8. 10. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 18. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 403/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ceny, Evropská unie /EU/, Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, ochrana spotřebitele, správní delikt, tržní cena

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)