Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Plachý

Schůze: 6, 7, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 38, 39, 45, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

část č. 79 (26. 10. 2006)

61. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 /sněmovní tisk 10/
části č. 138-139 (27. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 145 (6. 12. 2006)

20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení
část č. 27 (28. 11. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení
část č. 100 (2. 2. 2007)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení
část č. 145 (7. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení
části č. 157-158 (20. 3. 2007)

42. Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007 /sněmovní tisk 121/
část č. 193 (21. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

36. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Michala Haška, Petra Rafaje a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
část č. 132, část č. 135 (27. 4. 2007)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - třetí čtení
část č. 143 (2. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

19. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení
část č. 189 (13. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 237 (14. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
část č. 41 (26. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
části č. 104-105 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 185/ - třetí čtení
části č. 170-171 (24. 10. 2007)

93. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006 /sněmovní tisk 228/
části č. 355-356 (31. 10. 2007)

98. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006 /sněmovní tisk 245/
části č. 356-357 (31. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

22. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
část č. 87 (29. 11. 2007)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
část č. 89 (29. 11. 2007)

44. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 /sněmovní tisk 310/
část č. 183 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 17 (29. 1. 2008)

13. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení
části č. 19-20 (29. 1. 2008)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení
část č. 21 (29. 1. 2008)

88. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení
část č. 180 (6. 2. 2008)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
části č. 180-181 (6. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 227 (25. 3. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení
část č. 73 (5. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 41-42 (24. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení
části č. 72-73 (24. 10. 2008)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - prvé čtení
část č. 53 (23. 10. 2008)

39. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 128, část č. 132, části č. 134-135 (29. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

4. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 /sněmovní tisk 620/
část č. 44 (10. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - druhé čtení
část č. 96 (6. 2. 2009)

127. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - třetí čtení
část č. 292 (18. 2. 2009)

199. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2007 /sněmovní tisk 553/
část č. 94 (5. 2. 2009)

215. Informace ministra dopravy o způsobu financování ztráty osobní železniční dopravy závazku veřejné služby a o zavedení mýtného na silnice nižších tříd
část č. 209 (12. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 49-50, část č. 52 (5. 2. 2009), část č. 197 (12. 2. 2009)

50. schůze (3. 3. 2009)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení  
část č. 10 (3. 3. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 7 (17. 3. 2009), část č. 64 (19. 3. 2009), část č. 97 (20. 3. 2009), části č. 108-109 (25. 3. 2009), část č. 144 (26. 3. 2009)

18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
část č. 172 (27. 3. 2009)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - třetí čtení
část č. 180 (27. 3. 2009)

89. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení
část č. 28 (18. 3. 2009)

150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (19. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 210 (15. 5. 2009)

13. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 47, části č. 49-50 (29. 4. 2009)

135. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
část č. 212, části č. 214-215 (15. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

20. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení
část č. 174 (17. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
část č. 225 (18. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

část č. 81 (10. 9. 2009)

5. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 39 (9. 9. 2009)

8. Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/3/- vrácený Senátem
část č. 49 (9. 9. 2009)

38. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 62 (9. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

72. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 832/ - prvé čtení
část č. 65 (30. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení
část č. 79 (22. 10. 2009)

2. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/5/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 142-145 (3. 11. 2009)

19. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - prvé čtení
část č. 131 (23. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 31 (2. 12. 2009), část č. 133 (4. 12. 2009), část č. 192 (9. 12. 2009)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení
část č. 96 (3. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
část č. 203 (9. 12. 2009)

88. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 /sněmovní tisk 921/
část č. 271, části č. 273-274 (11. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
část č. 119 (3. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 9 (26. 1. 2010)

1. Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 171 (2. 2. 2010)

189. Návrh poslanců Jaroslava Plachého a Antonína Sedi na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherského Hradiště /sněmovní tisk 981/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 148, části č. 150-152 (29. 1. 2010)

193. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 153-155 (29. 1. 2010)

69. schůze (10. 2. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 34, část č. 36 (10. 2. 2010)

71. schůze (11. - 12. 2. 2010)

1. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - druhé čtení
část č. 6, části č. 8-9 (11. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

části č. 131-132 (16. 3. 2010)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/ - druhé čtení
části č. 54-55, část č. 57, část č. 59 (10. 3. 2010)

159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/ - třetí čtení
část č. 192 (17. 3. 2010)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - třetí čtení
část č. 220 (19. 3. 2010)

277. Ústní interpelace
části č. 94-95, části č. 99-100 (11. 3. 2010)

280. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 981 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 109 (12. 3. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

část č. 37 (15. 4. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 7, část č. 9 (13. 4. 2010)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

14. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/4/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 37-38 (27. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP