Sněmovní tisk 981
N.z.o přechodu věcí z majetku ČR do vlastn.města Uh.Hradiště

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Plachý, Antonín Seďa) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Plachý Jaroslav,Seďa Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 981/0 dne 7. 12. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 981/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2010 na 67. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 29. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1546).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dnů (usnesení č. 1620).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Převody vlastnictví, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, obec, převod vlastnictví, veřejný majetekISP (příhlásit)