(9.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

A já myslím, že ODS jasně prokázala svoji racionalitu a svůj racionální přístup tím, že slíbí, pak ale neplní, navrhne, vytvoří očekávání. Takže kde těch tisíc korun pro důchodce je, které slíbila ODS před volbami? Valorizovala pouze o inflaci, kterou říká zákon, ale všichni důchodci doteď a stále očekávají a ptají se mě a myslím i vás všech na to, kdy nám ta ODS těch tisíc korun k důchodu přidá. A to není žádné tři čtyři miliardy na 13. důchod, které říká sociální demokracie. To je dopad v řádu 30 až 40 miliard korun do státního rozpočtu. Takže určitě kolegové z ODS přijdou s velmi zajímavým návrhem, ze kterých položek to vezmou.

Problém je ale v tom, že tady se stále hovoří o tom, ze kterých položek bereme, jenže ty položky neexistují. Zkrátka a dobře, velký hospodář ministr financí rozděluje jakési hromádky na menší hromádky, rozdělují jeho úředníci, které tam ještě dosadila ODS a kteří víceméně realizují program ODS. A že se ten program ODS realizovaný formou různých rozpočtů nelíbí sociální demokracii, je pochopitelné. Ale říkat, že se někde něco bere, kde nic není... Protože do doby, než bude schválen státní rozpočet nebo rozpočet jakýkoli jiný, například fondu dopravy, do té doby tam, vážené kolegyně a kolegové, není ani koruna. Peníze tam budou ve chvíli, kdy tato ctihodná Sněmovna ten rozpočet schválí.

Chápu, že kolegové z ODS hájí svůj rozpočet, jejich rozpočet, který připravili jejich úředníci, ale myslím si, že by v první řadě měli taky vysvětlovat, jak naplňují svoje volební sliby a kde vezmou tisíc korun každý měsíc navíc nad rámec inflace pro naše důchodce, kteří je mnohdy ve víře, že tu tisícikorunu dostanou, volili. Ale protože jsem realista, tak předpokládám, že tento návrh neprojde. Ale kdyby náhodou prošel, myslím si, že to bude velmi zajímavá diskuse.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, kam navrhujete tenhle bod zařadit?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Jako první bod dnešního jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl obdobný bod jako můj předřečník. Bude se jmenovat "Kde ty sliby ČSSD jsou?". A navrhuji zařadit ho hned za návrh pana poslance Škromacha. Dovolte mi krátké odůvodnění.

Před volební kampaní, bohužel předčasně ukončenou, jsem po republice viděl billboard, na kterém ČSSD ústy svého předsedy Jiřího Paroubka slibovala, že mladým rodinám a důchodcům rozdělí zisky ČEZu. Nuže tedy, pánové, vzpomeňte si na své předvolební sliby a zkuste naplnit sociální dávky všeho druhu ze zisků ČEZu, ale nikoliv rabováním Státního fondu dopravní infrastruktury. Pět miliard, které seberete, znamená propad na dani z přidané hodnoty jedna miliarda na příjmech. Pět miliard, které seberete ze stavebnictví, znamená propuštěných několik tisíc zaměstnanců ve stavebnictví. Několik tisíc. Vám je to evidentně šumafuk. Vy raději přidáte čtyři procenta tu těm, tu oněm, přičemž nikomu z nich nehrozí propouštění. Taková vy jste strana sociální. Kdepak. Ani omylem. To, co děláte, je absolutně asociální politika.

Dámy a pánové, vzpamatujte se! Vraťte se ke svým slibům, najděte zdroje tam, kde jsou, jak vám to říkal váš velký předseda, bývalý předseda Špidla, a rozdělte zisky ČEZu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Teď mám dvě přihlášky. Nejprve pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, mně se nelíbí tento způsob debaty už při programu, a proto mi zcela v intencích předchozích dvou návrhů dovolte před všechny ostatní body, které jsou tu navrženy, navrhnout zařadit bod "Kde že se ztratil ten zdravý rozum?". Tím chci říci: pojďme se přestat natahovat, jsme v bodu návrh změn programu, mluvme o reálných věcech a pojďme něco dělat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Tluchoř, prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jen velmi krátce. Já bych vás chtěl, pane předsedo, požádat, abyste začal řídit tuhle schůzi. Neumožňoval zneužívání bodu změny programu k debatě, kterou tady začal pan poslanec Škromach. Prosím, řiďte tuto schůzi v rámci jednacího řádu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo a poslanče, já se snažím, ale začali jste to vy poslanci takovýmto způsobem. Když dám jednomu poslanci možnost, musím dát i druhému, to znamená nemůžu jednoho zkrátit na jeho právech z jednacího řádu. Takže doufám, že už nikdo jiný nechce nějaké speciální body navrhovat, a můžeme hlasovat o návrzích, které byly tady předneseny.

 

Jako první vystoupil pan poslanec Tluchoř. Navrhl zařadit dva nové body, a to je volba Rady České televize a volba Rady Českého rozhlasu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 91 z přihlášených 141 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti nikdo. Konstatuji, že tyto dva body byly zařazeny.

 

Teď budeme hlasovat o dalším návrhu, který přednesl pan poslanec Tluchoř, aby body 104, 105, 106, 107, 108 a právě tyto dva nově zařazené byly zařazeny na středu na 12 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 92 z přihlášených 144 poslankyň a poslanců pro návrh 139, proti jeden. Návrh byl schválen.

 

Než přistoupíme k dalšímu hlasování - pan poslanec Vojíř náhradní karta číslo 18.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Kafka a ten chce, aby bod číslo 62, sněmovní tisk 476 byl pevně zařazen na úterý za již pevně zařazené body. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 93 z přihlášených 144 poslankyň a poslanců pro návrh 65, proti 40. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Suka a ten navrhl, aby dnes ráno byl zařazen jako první bod bod číslo 88, sněmovní tisk 921.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 94 z přihlášených 141 poslankyň a poslanců pro návrh 57, proti 64. Tento návrh nebyl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP