Sněmovní tisk 192
Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 16. 4. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 4. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2007 jako tisk 192/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7., 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 350).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2007.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 174).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kontrola ústavnosti, referendum, ústava, ústavní právo, zahraniční politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)